Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

11:41 19/10/2018

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 20/11/2018, quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo Thông tư 148/2018/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng mới ban hành.

Đề xuất 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

09:22 18/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Trong đó, Bộ đề xuất 15 sản phẩm trong Danh mục này.

Đề xuất sửa đổi quy định người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

09:20 18/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề xuất tốc độ tối đa của xe cơ giới khi tham gia giao thông

14:37 17/10/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Hướng dẫn xác định vốn nhà nước của tổ chức tín dụng chuyển thành Cty cổ phần

14:35 17/10/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các tổ chức tín dụng nhà nước khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Đề xuất chế độ ưu tiên với CBCCVC Kiểm toán nhà nước

14:34 17/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Đề xuất kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

11:40 16/10/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

DN tuân thủ pháp luật hải quan mức độ cao được hưởng nhiều ưu tiên

11:36 16/10/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

Thay đổi chính sách thuế đối với xe chuyển nhượng

23:56 14/10/2018

(TBTCO) - Căn cứ tính thuế nhập khẩu đối với xe chuyển nhượng là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng.

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

18:54 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Đề xuất kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

18:52 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Quy định mới về đấu giá hàng dự trữ quốc gia

18:50 13/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.