Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất giá vé máy bay tối đa 3,75 triệu đồng/vé một chiều

11:06 25/10/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, Bộ đề xuất mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ 1,6 – 3,75 triệu đồng/vé một chiều tùy khoảng cách.

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

10:13 24/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Đề xuất kinh phí thực hiện hoạt động Sáng kiến

10:08 24/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động Sáng kiến.

Ban (vụ) ở cơ quan thuộc Chính phủ có tối đa 3 cấp phó

10:07 24/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Đề xuất về nhập khẩu hàng hóa để in, đúc tiền

16:31 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chi mua tin buôn lậu thuốc lá ngoại tối đa 200 triệu đồng/vụ

16:28 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lập bị tịch thu.

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

16:27 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

10:57 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Không sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường nhằm mục đích vụ lợi

10:55 23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BCT về Thẻ kiểm tra thị trường do Bộ Công Thương mới ban hành.

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ

17:04 20/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Quản lý dân cư bằng mã số định danh giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

11:47 19/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về lựa chọn quản lý dân cư bằng hộ khẩu hoặc qua mã số định danh cá nhân.

Bộ Công Thương quy định chi tiết về kinh doanh xuất khẩu gạo

11:43 19/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.