Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16:35 03/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề nghị xây dựng Nghị định về xác thực và định danh điện tử

14:33 02/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định về xác thực và định danh điện tử nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử.

Đề xuất quản lý tài sản quý tạm gửi do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

18:23 01/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản.

Đề xuất Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030

18:22 01/11/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Đề xuất mới về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

11:31 31/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về quỹ, tránh tình trạng lợi dụng các quy định của pháp luật còn chưa hoàn chỉnh để trục lợi của một số tổ chức quỹ.

Đề xuất mới về phí hoạt động đo đạc và bản đồ

11:30 31/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ và Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Đề xuất sửa đổi quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai

11:28 31/10/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc

11:26 31/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

19:52 26/10/2018

(Chinhphu.vn) - Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm và làm việc tại Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, trên cơ sở nguyên tắc đối đẳng do cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp đoàn kiến nghị, quy định trong kế hoạch, đề án đón đoàn.

Đề xuất về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

19:46 26/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, quy định điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh sân golf và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf.

Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

19:44 26/10/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTTT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành.

Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước

11:07 25/10/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.