Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

10:13 15/11/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Đề xuất mới về Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

10:10 15/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Những điểm đến kỳ lạ nhất thế giới khoa học vẫn chưa thể lý giải

10:08 15/11/2018

(Dân Việt) Thế giới không bao giờ ngừng làm bạn ngạc nhiên. Mỗi và mọi góc của trái đất đều giữ một cái gì đó bí ẩn hoặc vô cùng đặc biệt mà đến nay các nhà khoa học vẫn đang khám phá và cố tìm ra nguyên nhân.

Đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

20:45 14/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam để phù hợp với yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đề xuất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô

20:43 14/11/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quyết định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Đề xuất về quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

18:06 10/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất một số phế liệu

18:04 10/11/2018

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Tăng mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

18:02 10/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. Theo đó, mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.

Kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo 2 phương thức

10:46 09/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định nước nhập khẩu và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của thương nhân.

Bộ Tài chính bãi bỏ một số chính sách thuế xuất, nhập khẩu

10:33 09/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tăng cường quản lý nhà nước về quốc tịch

10:31 09/11/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam.

Đề xuất mới về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom

10:29 09/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom).