Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khóa đào tạo Kỹ năng soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh

Thứ sáu, 24-10-2018 | 09:40:00 AM GMT+7 Bản in
Nhằm hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, cũng như để đáp ứng được nhiều yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn" tổ chức khóa đào tạo "Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh"
Ý kiến bạn đọc (0)