Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ác-hen-ti-na
Cập nhật Thứ năm, 21 / 09 / 2018 17:00 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Ác-hen-ti-na
  • Thủ đô : Buenos Aires
  • Quốc khánh: 25 tháng 5 (1810)
  • Diện tích: 2.766.890 km2
  • Dân số: 44.293.293 người (2017)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha (chính thức), tiếng Anh, tiếng Italia, tiếng Đức, tiếng Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng peso Ác-hen-ti-na (ARS); 1 USD = 16,92 ARS (2017)
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo